Free Translator Free Translator
Translators Dictionaries Courses Other
Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
PRC   Listen
PRC

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, Communist China, mainland China, People's Republic of China, Red China.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

Words linked to "PRC" :   Shenyang, brown sauce, stylostixis, Heilong Jiang, Inner Mongolia, Szechwan province, Kuenlun, Nanjing, Fengtien, Zhu Jiang, Beijing, Chinese Wall, egg foo yong, Great Wall, Gan Jiang, Yunnan province, Changan, Taklimakan Desert, Grand Canal, Pei, Mekong, Nanchang, Nan Ling, Hsian, feng shui, egg fu yung, Kunlun, Asia, Loyang, Tianjin, Po Hai, Gobi Desert, acupuncture, Chinese, Amur River, ch'i, Kuenlun Mountains, the Pamirs, I. M. Pei, Pamir Mountains, Kunlan Shan, Peiping, Gansu, Tientsin, Sino-Tibetan, egg roll, G-Jo, Changjiang, Dairen, Hangchow, yang, Bo Hai, shanghai, Singan, Chu Kiang, Yunnan, Nanning, T'ien-ching, Sian, Ieoh Ming Pei, fortune cookie, Yangtze Kiang, Asian nation, Nan-chang, Liaodong Peninsula, Peking, Hebei province, falun gong, Manchuria, Yalu, Chongqing, Port Arthur, Mukden, Kuangchou, Liaodong Bandao, Dalian, spring roll, Xinjiang, Hangzhou, Kunlun Mountains, Taklamakan Desert, Szechuan, Guangzhou, Great Proletarian Cultural Revolution, Hopeh, Tien Shan, acupressure, Tangshan, Nan-ning, Brahmaputra River, Taiyuan, Heilong, Hunan province, Poyang, Chinese Revolution, yin, Hwang Ho, Yangtze, Gansu province, capital of Red China, Kwangchow, Sinkiang, Luta, Gobi, Wuhan, Chang Jiang, Tyan Shan, Lushun, Yellow River, Canton River, Sichuan, shiatsu, Hong Kong, Kansu, Nanking, Szechwan, Xinjiang Uighur Autonomous Region, cattie, Moukden, Pearl River, Yangtze River, Xian, Sino-Tibetan language, Amur, Hopei, Brahmaputra, Yalu River, Luda, Luoyang, Chungking, catty, Kan River, chi, Hebei, Hunan, Cultural Revolution, Huang He, Great Wall of China, Talien, Mekong River, ki, qi, canton, Chang, dim sum, Red Guard, Nei Monggol, Asian country, Chinese brown sauceCopyright © 2021 Free-Translator.com