Free Translator Free Translator
Translators Dictionaries Courses Other
Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
People's Republic of China   /pˈipəlz ripˈəblək əv tʃˈaɪnə/   Listen
People's Republic of China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, Communist China, mainland China, PRC, Red China.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

Words linked to "People's Republic of China" :   Sian, Yellow River, Chinese, Chinese Revolution, Cultural Revolution, Talien, chi, Yunnan, Pamir Mountains, shiatsu, Hangzhou, Asian nation, Red Guard, Chongqing, Gansu, Chang Jiang, Chinese brown sauce, ki, capital of Red China, Guangzhou, Xian, Great Wall, Chinese Wall, Kuenlun Mountains, Yangtze Kiang, Sichuan, feng shui, Beijing, Great Proletarian Cultural Revolution, Tientsin, Ieoh Ming Pei, ch'i, Taklimakan Desert, Asia, Liaodong Peninsula, fortune cookie, Pei, Tianjin, cattie, Heilong, Mekong, Hwang Ho, Hebei, Huang He, dim sum, G-Jo, Kansu, Hong Kong, Hsian, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Dairen, Yangtze, Nanchang, Fengtien, Mekong River, falun gong, Taklamakan Desert, egg roll, egg foo yong, Poyang, Changan, Kunlan Shan, Liaodong Bandao, canton, Nei Monggol, Yunnan province, Luda, Kwangchow, Amur, Kuangchou, Yalu River, Szechuan, qi, shanghai, Lushun, Brahmaputra, Singan, egg fu yung, Grand Canal, Hunan, Chang, Gobi, Communist China, Kunlun Mountains, Dalian, Shenyang, Sinkiang, Loyang, Nanking, Wuhan, Changjiang, Kan River, Nan-ning, Hopei, T'ien-ching, Nanning, Peiping, Hunan province, spring roll, Po Hai, the Pamirs, Heilong Jiang, Yangtze River, Kunlun, Bo Hai, Inner Mongolia, catty, Szechwan province, Nanjing, Zhu Jiang, Chu Kiang, Gobi Desert, Szechwan, yang, Gansu province, Nan-chang, Great Wall of China, I. M. Pei, Sino-Tibetan language, Yalu, Pearl River, Luoyang, brown sauce, Nan Ling, Taiyuan, Gan Jiang, Port Arthur, Peking, acupuncture, Tangshan, Manchuria, Tien Shan, Moukden, Chungking, Sino-Tibetan, stylostixis, Brahmaputra River, acupressure, Hopeh, Tyan Shan, Luta, Amur River, Hebei province, Mukden, Canton River, Kuenlun, yin, Xinjiang, Asian country, HangchowCopyright © 2023 Free-Translator.com