Free Translator Free Translator
Translators Dictionaries Courses Other
Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Mainland China   /mˈeɪnlˌænd tʃˈaɪnə/   Listen
Mainland China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, Communist China, People's Republic of China, PRC, Red China.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

Words linked to "Mainland China" :   Hopei, Chinese Revolution, T'ien-ching, catty, Asian country, Nan-chang, Gansu province, Peking, Shenyang, Talien, Sino-Tibetan language, shanghai, canton, Canton River, Chang, Xinjiang, Amur, Yangtze River, Hebei province, Kunlun Mountains, Gobi, Luta, stylostixis, Heilong Jiang, Chu Kiang, Grand Canal, Pearl River, Hangzhou, Changjiang, Gan Jiang, Yangtze Kiang, Communist China, Chang Jiang, Hunan, cattie, Heilong, Yalu, Taklimakan Desert, Great Wall of China, Brahmaputra River, Great Wall, Nanking, Kwangchow, I. M. Pei, Zhu Jiang, Singan, capital of Red China, Chinese brown sauce, Amur River, Moukden, Huang He, Wuhan, Gobi Desert, Mekong River, Manchuria, Hopeh, Cultural Revolution, Pei, Chinese, Nanjing, acupressure, yin, Port Arthur, Sino-Tibetan, Kan River, Kunlan Shan, Kuenlun Mountains, Tien Shan, Mekong, Dalian, Fengtien, Nan Ling, egg foo yong, Guangzhou, Kuenlun, Asia, Asian nation, Yalu River, Nei Monggol, Nanchang, Kuangchou, Luda, Liaodong Peninsula, egg roll, Szechwan, Hangchow, Nanning, Tientsin, Poyang, Tianjin, Hunan province, Sian, Po Hai, Chongqing, yang, Hebei, Gansu, qi, fortune cookie, acupuncture, Red Guard, Yellow River, brown sauce, falun gong, Sinkiang, Changan, Liaodong Bandao, ch'i, Lushun, Chungking, PRC, Bo Hai, Chinese Wall, Beijing, Ieoh Ming Pei, Taiyuan, Szechwan province, Xian, Luoyang, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Tyan Shan, Hsian, Yunnan, Loyang, Peiping, egg fu yung, Nan-ning, Hwang Ho, Kansu, shiatsu, Great Proletarian Cultural Revolution, Sichuan, ki, Yunnan province, Yangtze, Inner Mongolia, Szechuan, spring roll, Hong Kong, feng shui, chi, the Pamirs, Mukden, Brahmaputra, Pamir Mountains, dim sum, Dairen, Kunlun, G-Jo, Tangshan, Taklamakan DesertCopyright © 2024 Free-Translator.com