Free Translator Free Translator
Translators Dictionaries Courses Other
Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Communist China   /kˈɑmjənəst tʃˈaɪnə/   Listen
Communist China

noun
1.
A communist nation that covers a vast territory in eastern Asia; the most populous country in the world.  Synonyms: Cathay, China, mainland China, People's Republic of China, PRC, Red China.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

Words linked to "Communist China" :   Kuangchou, Great Wall of China, Chongqing, Dalian, Shenyang, Fengtien, Asian country, Kunlun Mountains, Xinjiang, Hwang Ho, Singan, Chinese Wall, Kuenlun, Huang He, Dairen, Gobi, acupuncture, Yalu, cattie, Chang, Lushun, Hangchow, Nan-chang, ch'i, Nanjing, Gan Jiang, Changan, Heilong Jiang, brown sauce, Mukden, Yunnan province, qi, Luta, Port Arthur, Manchuria, Kunlun, fortune cookie, Szechuan, Tangshan, catty, Hangzhou, Po Hai, mainland China, Sino-Tibetan, Nanning, Nanchang, Yangtze Kiang, Inner Mongolia, Szechwan, Kunlan Shan, Chinese Revolution, Asian nation, Mekong, Chinese brown sauce, Nanking, egg fu yung, yang, Brahmaputra River, Sino-Tibetan language, shiatsu, the Pamirs, Talien, ki, Bo Hai, Kansu, yin, Sinkiang, Zhu Jiang, Hebei, Peiping, Pamir Mountains, Pei, T'ien-ching, Beijing, Gansu province, Hopeh, Amur River, Wuhan, Hebei province, Tianjin, canton, Guangzhou, Cultural Revolution, Kuenlun Mountains, Taklimakan Desert, stylostixis, Sichuan, Poyang, Moukden, Yangtze River, Great Wall, falun gong, Xian, Canton River, egg roll, Mekong River, capital of Red China, Great Proletarian Cultural Revolution, Hopei, Asia, Peking, Red Guard, Chinese, spring roll, Liaodong Bandao, Hsian, Hunan, Hong Kong, Tientsin, dim sum, Tien Shan, acupressure, Sian, Gobi Desert, Kwangchow, Heilong, Brahmaputra, feng shui, Szechwan province, Luda, Chu Kiang, Yellow River, Taiyuan, Pearl River, Ieoh Ming Pei, Kan River, Amur, Gansu, Grand Canal, Nan-ning, egg foo yong, Yangtze, Yalu River, Nei Monggol, Xinjiang Uighur Autonomous Region, Nan Ling, Hunan province, chi, Changjiang, shanghai, Tyan Shan, Luoyang, G-Jo, Taklamakan Desert, Chang Jiang, Chungking, I. M. Pei, Yunnan, Liaodong Peninsula, LoyangCopyright © 2023 Free-Translator.com